O Foresighcie Obywatelskim

PDF  Drukuj  Email

 

Portal powstał w ramach projektu Foresight Obywatelski, realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

Celem Foresightu Obywatelskiego było stworzenie warunków do myślenia o rozwoju polskiego sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w dłuższej perspektywie. Poprzez szereg spotkań i warsztatów z reprezentantami organizacji pozarządowych zainicjowaliśmy w Stoczni wspólną refleksję o współcześnie zachodzących zmianach, a także wyzwaniach, jakie nadejść mogą w przyszłości. Podjęte działania były dla liderów środowiska okazją, by zastanowić się nad siłami i trendami kształtującymi funkcjonowanie sektora pozarządowego, podyskutować o niezbędnych krokach i dalekosiężnych celach - zarówno poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i sektora w całości.

Sektor pozarządowy operuje w zmieniających się warunkach i sam podlega zmianom - zmiany te następują w bardzo wielu obszarach; warto być ich świadomym i przygotować się do nich. Niektóre mają charakter nieuchronny, inne jedynie potencjalny. Do niektórych można się adaptować, innym zapobiegać, a jeszcze innym sprzyjać. Wiele z nich powinno być rozpatrywane zarówno w kategoriach szansy, jak i wyzwań dla sektora pozarządowego i zaangażowania obywatelskiego. Uważamy, że umiejętność ich rozpoznawania ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych organizacji i sektora jako takiego.

 

Kontakt:

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

ul. Bracka 20a

00–028 Warszawa

tel.: [+48] 22 827 01 05

mail: stocznia[at]stocznia.org.pl

 


Projekt realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

Koordynator: Paweł Hess

Projekt Foresight Obywatelski finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

stocznia logo