kurczenie się zasobów naturalnych

PDF  Drukuj  Email

Ograniczoność zasobów naturalnych, to problem dotyczący zarówno rządów i wielkich firm, jak i pojedynczych obywateli. W oczywisty sposób dostęp do zasobów regulowany jest przez państwa, na terenie których się znajdują. Jest jednak przedmiotem międzynarodowej gry, przede wszystkim politycznej, choć nawet i dziś bywa, że militarnej – czego przykładem może być ostatnia wojna w Iraku.

Zapotrzebowanie krajów rozwijających się na surowce rośnie, jednocześnie zapotrzebowanie krajów rozwiniętych nie zdaje się maleć. Dostęp do złóż ropy i gazu staje się zatem przedmiotem negocjacji coraz większej liczby graczy, co może stanowić źródło potencjalnych napięć w skali globalnej.

Sfera polityki nie działa jednak w oderwaniu od sfery biznesu – na działania administracji państw istotny wpływ mają wielkie koncerny i korporacje. Przedsiębiorstwa w swoich działaniach i strategicznych planach pójść mogą w kierunku konkurencji o dostępne zasoby, zapewniając sobie dostęp do surowców, lub też zaplanować zmniejszenie swoich potrzeb i zużycia surowców poprzez zmianę modeli logistycznych czy sposobów produkcji. Przypinanie sobie etykietki „ekologiczny” jest w ostatnich latach wśród korporacji coraz bardziej modne, pytanie, na ile szczere.

Obywatele oraz organizacje pozarządowe będą najprawdopodobniej kładli nacisk na ograniczanie wykorzystania surowców naturalnych poprzez adaptację do bardziej oszczędnych technologii. Innowacja ma jednak to do siebie, że najczęściej jest droga – pytanie zatem, czy społeczeństwa zgodzą się ponieść wyższe koszty, jakie wiążą się z byciem ekologicznym.

Konflikt pomiędzy lokalnymi społecznościami a przedsiębiorcami i korporacjami powstać może w przypadku sprzecznych interesów – gdy dostęp do zasobów wymaga kosztów środowiskowych i społecznych. O ile w krajach rozwiniętych zwykle to ludzie są w takich sytuacjach górą, to w biedniejszych krajach relacja wydaje się odwrotna.

Konsekwencje:

• W perspektywie kilkudziesięciu lat na świecie najważniejszym zasobem może stać się woda. W Polsce brak świadomości tego problemu, a sposób gospodarowania wodą jest coraz częściej krytykowany.

• Choć temat zasobów naturalnych może się wydawać odległy, dotyczy także organizacji pozarządowych - np. gdy decydują o formie korespondencji (papierowa/elektroniczna), wyborze papieru do drukarki czy segregacji odpadów.