wpływ człowieka na klimat Ziemi

PDF  Drukuj  Email

Zmiany klimatyczne to obecnie jeden z najbardziej nośnych tematów politycznych praktycznie na całym świecie. W świecie nauki można mówić o konsensusie w kwestii zmian klimatu Ziemi. Choć trwają spory co do ich skali i tempa, nie ulega raczej wątpliwości, że działalność człowieka ma znaczący wpływ na klimat.

Od końca XX wieku powszechnie mówiono o ocieplaniu klimatu jako efekcie emisji gazów cieplarnianych. Ta teza, przyjęta za fakt przez rządy wielu zachodnich państw oraz opinię publiczną krajów rozwiniętych, stała się motorem wielu działań zarówno na poziomie rządów (mowa tu o działaniach będących konsekwencją podpisania i ratyfikacji protokołu z Kioto), jak i pojedynczych obywateli (modne stało się bycie ekologicznym, np. kupowanie hybrydowych samochodów).

 

Konsekwencje:

• Efektem globalnego ocieplenia mogą być katastrofy naturalne, takie jak susze czy powodzie. Niezależnie od przyczyn – wymagają one aktywności społeczeństwa.

• Wydaje się, że w Polsce rośnie świadomość współodpowiedzialności za świat. Prowadzić to będzie zapewne do zmian w stylu życia obywateli, a także rozwoju pomocy humanitarnej kierowanej za granicę.