wykluczenie cyfrowe

PDF  Drukuj  Email

Wraz ze wzrostem tempa przenoszenia codziennej działalności ludzi w przestrzeń wirtualną rośnie dystans pomiędzy tymi, którzy mają środki i umiejętności, by używać nowych technologii, a tymi, którym ich brak. Dostęp do internetu stał się wyznacznikiem rozwoju uwzględnianym w praktycznie każdych badaniach. W Polsce posiada go ponad połowa gospodarstw domowych. Od 2005 roku wskaźnik ten wzrósł dwukrotnie, jednak nadal poziom dostępności do szerokopasmowych łącz jest znacząco niższy niż w krajach zachodnich. Choć cena nowoczesnych usług telekomunikacyjnych maleje, nadal są osoby, których na nie nie stać i miejsca, gdzie nie są one dostępne. 

Jeśli chodzi o kompetencje, umiejętności potrzebne do korzystania z nowych mediów, to wymiar ten jest w dużym stopniu związany z wiekiem i wykształceniem – młode osoby łatwiej przyswajają wiedzę potrzebną do korzystania z technologicznych nowości. Pogłębia to międzypokoleniowe różnice i stanowi niekiedy barierę w komunikacji. Istotny w tym kontekście jest też charakter i forma treści publikowanych w internecie – dopasowane są one do młodego odbiorcy, inne kategorie użytkowników są często ignorowane. Stosowane czcionki bywają za małe, nawigacja po stronach skomplikowana, a w natłoku informacji trudno wyłowić te, które są istotne i wartościowe. Wykluczenie cyfrowe może polegać także na tym, że niektórzy niczego dla siebie w nowych mediach nie znajdują. Nie wszyscy mają potrzebę korzystania z innowacji technologicznych i nie dotyczy to wyłącznie starszych pokoleń.

 

Konsekwencje:

• Osoby starsze, wbrew powszechnemu stereotypowi, bez większych trudności mogą nabyć umiejętności potrzebne do korzystania z nowych technologii. Kursy obsługi komputera muszą być uzupełnione przez wskazanie przydatnych dla uczestników zastosowań. By użyć języka rynkowego – nisza treści skierowanych do osób starszych jest jeszcze w dużej mierze niezagospodarowana.

• Również w działaniach sektora pozarządowego niekiedy ignorowane są osoby niekorzystające z nowych mediów - dotarcie do nich wymaga więcej wysiłku i pracy.

• Organizacje mogą działać jako rzecznicy grup wykluczonych w przestrzeni internetu, uwrażliwiając twórców i właścicieli stron na uwzględnianie potrzeb wszystkich odbiorców (na przykład poprzez umożliwianie zmiany wielkości czcionki, co poprawiłoby czytelność tekstu).