odpowiedzialny biznes

PDF  Drukuj  Email

Jeśli za główny cel biznesu uznać zysk, to ludzką twarzą przedsiębiorczości jest społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility). To z jednej strony odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej – odpowiedzialności za obszar, w jakim dana firma działa, czasem wynagrodzenie powstałych w wyniku jej działalności szkód, z drugiej zaś – dobrowolna strategia uwzględniająca wpływ działań przedsiębiorstwa na otoczenie społeczne i środowisko. 

Podejście to zaklada, że nakłady związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, takie jak nakłady na ochronę środowiska, zasoby ludzkie czy relacje z innymi interesariuszami (m.in. pracownikami, klientami, lokalną społecznością), traktować należy jako inwestycję, a nie jako koszt.

Coraz więcej firm w Polsce działa kierując się nie tylko względami ekonomicznymi, ale podejmuje też tzw. odpowiedzialne praktyki. Wzrasta liczba spotkań pomiędzy reprezentantami biznesu i przedstawicielami innych sektorów, temat CSR staje się coraz wyraźniej obecny w debacie publicznej.

 

Konsekwencje:

• Nakłady na odpowiedzialny biznes to źródło finansowania, z którego korzystać mogą organizacje pozarządowe. Firmy często potrzebują partnerów, z którymi będą mogły wspólnie realizować założenia CSR.

• Działalność w tym obszarze niesie szereg korzyści dla przedsiębiorcy, jednocześnie jednak zyskuje otoczenie lokalne. CSR pokazuje, że dzięki kooperacji wszyscy mogą zyskać.

• Zagrożeniem dla idei odpowiedzialnego biznesu może być traktowanie jej jedynie jako sposób promocji, zabieg marketingowy.