upodmiotowieni konsumenci

PDF  Drukuj  Email

Wzrost zamożności, dostępu do informacji oraz pojawienie się nowych form komunikacji doprowadziły do zmian w sposobie konsumpcji. Można mówić o większym upodmiotowieniu, „wzmocnieniu” konsumentów. Dobra i usługi stają się coraz bardziej spersonalizowane, ludzie zaś bardziej asertywni, jeśli chodzi o wyrażanie swoich potrzeb i chęci. Posiadają także większą wiedzę na temat przysługujących im praw. Konsumenci częściej na własną rękę szukają informacji na temat produktów, wymuszając przez to na producentach i dostawcach usług solidność i przejrzystość.

Zmianie ulega relacja pomiędzy przedsiębiorcą a klientem, stając się bardziej partnerska. Osoby posiadające dużą wiedzę, świadomie dokonujące wyborów chcą często aktywnie współtworzyć oferowane dobra – nazywa się ich prosumentami (od połączenia słów producent i konsument). Komunikacja z nimi, włączenie w ulepszanie oferty i promocję pozwala lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku.

 

Konsekwencje:

• Te przemiany nie dotyczą jedynie konsumpcji dóbr użytkowych czy sektora prywatnego, ale wyrażają głębsze przemiany społeczne. Oczekiwania przejrzystości i dostępności informacji dotyczyć będą coraz częściej także organizacji pozarządowych.

• Sfera społeczna także ma swoich „prosumentów” – znalezienie ich i zaproszenie do współpracy może pomóc ulepszyć działania organizacji.