indywidualizacja i personalizacja

PDF  Drukuj  Email

Osobista autonomia i wolność wyboru stają się ważnymi wartościami i grają coraz większą rolę w życiu społecznym. Indywidualizacja jest szczególnie istotna w kontekście tożsamości. Żyjemy w świecie, w którym tożsamość nie jest zastana i przypisana na stałe, ale jest płynna, stanowi sferę ciągłej konstrukcji i przebudowy.

 

Wielość propozycji postaw i światopoglądów niesie ze sobą ryzyko zagubienia się w chaosie. Z drugiej strony – prowokuje refleksję i podejmowanie świadomych wyborów, wymusza określenie się. Tożsamość staje się też elementem rynku – odwołują się do niej produkty i marki. Prowadzi to do personalizacji usług i produktów.

 

Konsekwencje:

• Potrzeba wyróżniania się może zostać wykorzystana przez organizacje jako motywacja do angażowania ludzi w działania społeczne.

• Indywidualizacja, personalizacja i płynność tożsamości ma swoje odbicie w sposobie angażowania się ludzi w działania – aktywność staje się bardziej przelotna i doraźna, nie ma ciągłego charakteru. Dla niektórych organizacji dostosowanie się do nowych wzorów może stanowić wyzwanie.