odpowiedzialna konsumpcja

PDF  Drukuj  Email

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, rośnie zainteresowanie tematyką etycznej (odpowiedzialnej) konsumpcji i ekologii. Powstają organizacje promujące sprawiedliwy handel (fair trade), otwierane są sklepy ze zdrową żywnością i organicznymi produktami.

Niebagatelną rolę odgrywa w tym kontekście moda, potrzeba indywidualizmu i chęć wyróżniania się, jednak na zjawisko to warto patrzeć też jako na przejaw zmieniających się wartości oraz bogacenia się polskiego społeczeństwa. Równolegle do postaw konsumenckich zmieniają się też działania przedsiębiorstw, na znaczeniu zyskuje odpowiedzialność biznesu.

 

Konsekwencje:

• Sprawiedliwy handel to stosunkowo nowa dziedzina w działalności polskiego sektora pozarządowego. Będzie się on zapewne rozwijał wraz z bogaceniem się  społeczeństwa.

• Odpowiedzialna konsumpcja jest wyrazem wartości istotnych dla społeczeństwa obywatelskiego. Przekształcenie jej w niszową modę i „nowy snobizm” będzie z tego punktu widzenia zjawiskiem negatywnym.