wzrost mobilności i migracje

PDF  Drukuj  Email

Jednym z efektów globalizacji jest wzrost mobilności ludzi. To, co zaczęło się wraz z uprzemysłowieniem, gdy ludzie przenosili się ze wsi do miast, dziś znajduje wyraz w migracjach międzynarodowych. O ile obecnie w Polsce nie mamy do czynienia z emigracją o charakterze politycznym, o tyle jednym z najważniejszych zjawisk ostatnich lat są migracje zarobkowe - po wejściu do Unii Europejskiej z naszego kraju wyjechało wiele osób pochodzących z rozmaitych grup społecznych – od uczącej się młodzieży po osoby dorosłe; z małych miejscowości, a także wielkich miast.

W Wielkiej Brytanii, która otworzyła rynek pracy dla obywateli państw Europy Środkowo-Wschodniej, Polacy stali się jedną z najważniejszych populacji migranckich. Trzeba jednak pamiętać, że migracje nie mają tylko i wyłącznie charakteru zarobkowego. Integracja z Unią Europejską otworzyła możliwości wymiany naukowej i podnoszenia kompetencji, a także swobodnego, „nomadycznego” przemieszczania się profesjonalistów, czy tak zwanej klasy metropolitalnej, do i z Polski.

Nadal istotnym wymiarem migracji są przepływy pomiędzy regionami w naszym kraju, objawiające się głównie przenosinami do wielkich miast. Wiąże się to z polaryzacją i nierównomiernym rozwojem poszczególnych obszarów.

Obecnie Polska jest krajem przyjmującym stosunkowo niewielu imigrantów, najprawdopodobniej jednak wraz ze wzrostem dobrobytu i zmianami demograficznymi ta sytuacja się zmieni. Przepływy, z jakimi mamy obecnie do czynienia, nie mają charakteru masowego, to głównie imigracja do konkretnych rynków pracy – opieki i pomocy domowej czy sektora budowlanego. Z czasem możemy spodziewać się wzrostu imigracji – Polska stanie wtedy przed wyzwaniem wielokulturowości.

 

Konsekwencje:

• Skala i charakter przepływów międzynarodowych i wewnątrzkrajowych ma wyraźne skutki społeczne, siłą rzeczy dotyka więc sektora pozarządowego.

• Przybywający do Polski obcokrajowcy mogą potrzebować pomocy i rzecznictwa, szczególnie gdy migracja nie była legalna.

• Powracający z zagranicy Polacy przywożą bagaż doświadczeń i wrażeń, który może być cenny dla organizacji.