zacieranic granic pomiędzy sektorami

PDF  Drukuj  Email

Granice pomiędzy sektorem publicznym (rządowym), prywatnym (biznesem) i pozarządowym ulegają zatarciu. Izomorfizacja sektorów, czyli w tym przypadku zaniknięcie różnic pomiędzy sektorem pozarządowym a biznesem lub administracją, wiązać się może z powielaniem zachowań biznesowych z jednej strony, a z drugiej – dostarczaniem usług publicznych. Trend ten widoczny jest w krajach zachodnich, ale także w coraz większym stopniu w Polsce. Wyraża się w wielu obszarach – np. społecznej odpowiedzialności biznesu, powstawaniu fundacji korporacyjnych, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych.

Powstają organizacje, które łączą aktywność o charakterze społecznym z biznesowym podejściem i modelem zarządzania. Organizacje pozarządowe ze swoją działalnością wchodzą też w obszary, które dotychczas były domeną państwa, dostarczając usług publicznych w dziedzinach opieki zdrowotnej czy edukacji.

W sektorze biznesu zmiany wyrażają się w podejmowaniu tematyki odpowiedzialności za otoczenie społeczne i środowisko. Kryterium zysku przestaje być jedyną miarą działalności. Z kolei w sektorze publicznym i społecznym podejmowane są próby przejmowania biznesowych sposobów działania i zarządzania – efektywność, rozliczalność, przejrzystość stają się coraz istotniejsze.

Specyfiką sektora pozarządowego zawsze były wartości, do których odwoływał się w swoich działaniach – zaangażowanie, pomoc, odpowiedzialność. Rozróżnienie na tej podstawie może wkrótce stać się nieaktualne.

 

Konsekwencje:

• Zacieranie granic to zjawisko różnie oceniane w sektorze pozarządowym. Jedni obawiają się utraty poczucia tożsamości, inni widzą pozytywny wymiar przejmowania cech i kompetencji pozostałych sektorów.

• Otwarcie rynku usług publicznych to szansa dla organizacji pozarządowych zajmujących się określoną sferą. Oparte o mechanizmy konkurencji, ma na celu podniesienie poziomu świadczeń.