działania doraźne i akcyjne

PDF  Drukuj  Email

Ludzie chętnie włączają się w przedsięwzięcia społeczne i polityczne o jednorazowym, akcyjnym charakterze. Powstaje ich coraz więcej, co prowadzi do „przebodźcowania” – w zalewie propozycji trudno podjąć wybór, co często skutkuje zaniechaniem lub płytkością i chwilowością zaangażowania.

Działania stałe wydają się tracić na popularności i atrakcyjności. Ściśle wiąże się to ze współczesnymi przemianami społeczeństwa – charakterem relacji międzyludzkich, formami komunikacji, wyznawanymi wartościami, indywidualizacją, złożonością i labilnością tożsamości.

 

Konsekwencje:

• Wyrazem zmian sposobów angażowania się są rozmaite protesty i petycje, ale także wydarzenia i akcje o eventowym charakterze. Takie formy krótkotrwałej mobilizacji wykorzystywać mogą organizacje pozarządowe.

• Angażowanie ludzi w długotrwałą działalność staje się coraz istotniejszym wyzwaniem – może to stanowić problem dla organizacji, które w swoich działaniach opierają się na przykład na wolontariacie.