kontrola życia obywateli

PDF  Drukuj  Email

W odpowiedzi na rosnące poczucie zagrożenia związane z terroryzmem na całym świecie rośnie poziom regulacji i kontroli życia publicznego. Wprowadzane są rozwiązania mające pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń – złożone systemy monitoringu przestrzeni publicznych, wszechobecne kamery, biometryczne dokumenty.

W Wielkiej Brytanii nowo zatrudniani pracownicy szkół muszą przejść kontrolę biura kryminalnego. Lęk przed terroryzmem wydaje się wpisywać w szersze poczucie niepewności i prowokuje działania, które kierują państwa rozwinięte w stronę rozszerzania nadzoru w imię bezpieczeństwa.

W Polsce nie tak dawno ożywioną debatę wywołały projekty obserwacji i kontroli internetu czy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Za wszystkimi tymi tematami stoi pytanie o relacje pomiędzy państwem a obywatelem w życiu publicznym oraz kwestia dostępu do informacji ze sfery prywatnej.

 

Konsekwencje:

• Niektóre rozwiązania proponowane przez władze mogą stać w sprzeczności z podstawowymi prawami obywateli. Potrzebne są organizacje, które monitorowałyby zmiany legislacyjne, pełniąc funkcję watchdogową i rzeczniczą.

• Poczucie zagrożenia, potęgowane przez działania regulacyjne i nadmierną kontrolę, a także wpływ mediów, prowadzić mogą do postaw ksenofobicznych i spadku zaufania społecznego.