zmiana rozumienia dobrostanu

PDF  Drukuj  Email

Rośnie potrzeba osiągnięcia równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym i życiem osobistym. Na znaczeniu zyskują wartości postmaterialne - istotniejsze staje się spędzanie czasu z przyjaciółmi, dbałość o własne zdrowie (na przykład poprzez sport) czy rozwój w obszarach pozazawodowych.

Dobrostan rozumiany jako zrównoważenie pomiędzy poszczególnymi sferami życia staje się alternatywną dla czysto ekonomicznego statusu (dobrobytu) miarą sukcesu. Trend ten, widoczny na poziomie indywidualnym, znajduje swój wyraz również w polityce – kierowanej nie tylko na sam wzrost ekonomiczny, ale na zrównoważony rozwój w wielu sferach. Coraz częściej mówi się o podnoszeniu „jakości życia”, którą mierzy się uwzględniając m.in. parametry zdrowotne, środowiskowe, społeczne.

 

Konsekwencje:

• Wraz ze zmianami w sferze wartości zmieniają się style życia. Oznacza to potencjał szerszego angażowania się w aktywność obywatelską, na czym zyskać może również sektor pozarządowy.

• Organizacje odwołujące się w swojej misji i działalności do wartości postmaterialnych mają szanse na skuteczniejszą promocję i dotarcie do rosnącego grona odbiorców.