świadomość ekologiczna

PDF  Drukuj  Email

Choć świadomość problematyki związanej ze środowiskiem w polskim społeczeństwie rośnie, ma ona charakter abstrakcyjny i uogólniony – ludzie zachowują się inaczej, gdy mowa o lasach na innym kontynencie, a inaczej, gdy o spalarni odpadów w pobliżu ich domu.

Ma to przełożenie na akceptację działań organizacji i ruchów ekologicznych, które mają w Polsce stosunkowo mały mandat społeczny. Spotykają się często z brakiem poparcia i zrozumienia, a przez podejmowane działania wchodzą w konflikty z lokalnymi społecznościami. Powodem nieporozumień są sprzeczne interesy – niektóre kluczowe inwestycje, takie jak obwodnice miejskie, korzystne dla mieszkańców, łączą się z dużymi kosztami środowiskowymi.

 

Konsekwencje:

• Ekologia będzie się stawała coraz bardziej istotnym i popularnym tematem, będzie coraz bardziej modna. Wzrośnie liczba organizacji działających w tej sferze.

• Gdy mowa o inwestycjach infrastrukturalnych i o ich kosztach ekologicznych, widać często brak wymiany rzetelnych informacji oraz prób wzajemnego zrozumienia. To sfera, która wymaga stworzenia platformy komunikacji, najlepiej w zorganizowanej formie.