wpływ nowych mediów na relacje społeczne

PDF  Drukuj  Email

Internet przedefiniował wiele aspektów indywidualnego i społecznego życia ludzi. Jest źródłem informacji, platformą komunikacji, przestrzenią ekspresji. Ma istotną funkcję otwierania dostępu do wiedzy, pozwala praktycznie bez ograniczeń wyrażać opinie i poglądy, stanowi potężne narzędzie mobilizacji społecznej. Z drugiej strony przenoszenie coraz to kolejnych aspektów codzienności do sfery wirtualnej rodzi obawy przed postępującą anomią – zapośredniczone komputerowo kontakty wydają się płytsze od realnych.

 

Trudno obecnie przewidzieć, jakie będą długofalowe zmiany wywołane przez pojawienie się nowych mediów. Już dziś widać, jak zmieniły one więzi społeczne i sposób komunikowania się ludzi - co ma odbicie w sferze relacji rodzinnych, towarzyskich oraz zawodowych.

Dzięki nowym mediom tworzą się zbiorowości „wirtualne” - wspólnoty połączone zainteresowaniami czy określonym celem, a nie przestrzenią (terytorium, geograficzną bliskością) czy bezpośrednią znajomością. Nie mają one wielowymiarowego, organicznego charakteru, ogniskują się raczej wkoło pojedynczego tematu, wyabstrahowanego z codziennego życia ludzi.

Powstaje coraz więcej działań skoncentrowanych wokół „wąskich” zagadnień, co wiąże się z krótkotrwałością i spłycaniem form zaangażowania i stanowić może zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego.

Jednocześnie internet generuje jednak zupełnie nowe formy wspólnotowości, które bez niego nie byłyby możliwe. Przykładem może być tu środowisko twórców Wikipedii czy systemu operacyjnego Linux.

 

Konsekwencje:

• Jeśli spełnią się obawy dotyczące negatywnych konsekwencji zmiany form komunikacji i relacji międzyludzkich, związane z anomią i atomizacją, zagrożona może być leżąca w sercu społeczeństwa obywatelskiego wspólnotowość.

• Nowe modele zaangażowania istotne są także dla organizacji pozarządowych – w sferze członkostwa czy organizacji pracy (ta staje się bardziej rozproszona i oparta o współpracę).

• Organizacje pozarządowe wykorzystać mogą nowe formy komunikacji dla promocji swoich działań oraz wymiany informacji z szerokim gronem interesariuszy i odbiorców.