prywatność w internecie

PDF  Drukuj  Email

Bardzo wyraźną konsekwencją powstania nowej przestrzeni komunikacji, jaką jest internet, jest przesuwanie się granic prywatności – o ile w „realu” poszukujemy często anonimowości i dbamy o własną prywatność, to w sieci często nie kontrolujemy, kto i w jakim stopniu ma dostęp do informacji o nas. Wiele popularnych aplikacji i narzędzi, nie pozwala w wystarczająco prosty i czytelny sposób określać ustawień dostępu do treści i zarządzać w ten sposób własną prywatnością w internecie.

Coraz bardziej powszechne staje się dobrowolne dzielenie się informacjami o sobie i swoim życiu – o tym, co się aktualnie robi, o czym (i co) się myśli – za pośrednictwem blogów, mikroblogów czy serwisów społecznościowych. Dla niektórych ma to znamiona zbytniej otwartości, „ekshibicjonizmu”, dla innych – pogłębiania kontaktu z bliskimi. Do publikowanych treści dostęp jednak mogą mieć wszyscy – zarówno jednostki, jak i firmy. Dla tych ostatnich internet stał się nieprzebranym zasobem informacji o współczesnej kulturze, nowych trendach w społeczeństwie, wzorach konsumpcji.

Zagadnienie prywatności będzie najprawdopodobniej w najbliższych latach stawać się coraz bardziej istotnym tematem debaty, wraz z trendem wzrostu rozpowszechnienia nowych mediów (zarówno łącz szerokopasmowych, jak i zaawansowanych telefonów komórkowych), a także przenoszeniem wielu sfer codzienności w wirtualną przestrzeń internetu. W tym kontekście rozważyć trzeba będzie na nowo kwestie otwartości i bezpieczeństwa, granic wolności słowa, zakresu dopuszczalnej kontroli, zagrożenia inwigilacją.

 

Konsekwencje:

• Internet jest obecnie najbardziej egalitarnym medium, pozwalającym na praktycznie nieskrępowane wyrażanie siebie. Stopień wykorzystania go w takim celu będzie zapewne wzrastał. Rodzi to nowe wyzwania dla ochrony dóbr osobowych i prywatności, także w sferze regulacji prawnych.

• Podobnie jak przedsiębiorstwa, także organizacje pozarządowe wykorzystać mogą publikowane w internecie treści dla zwiększenia zasobu swojej wiedzy na temat odbiorców działań, pogłębienia znajomości ich zainteresowań i motywacji.