przestrzeń publiczna

PDF  Drukuj  Email

Ważnym wymiarem środowiska, w jakim funkcjonujemy, jest materialna przestrzeń otoczenia. W wielu miejscowościach jej stan pozostawia sporo do życzenia – zagospodarowywana i zabudowywana bez kompleksowego planu, staje się domeną improwizacji i doraźnych rozwiązań.

 

Brak dbałości o estetykę pogłębia wrażenie tymczasowości i prowizoryczności, reklamy zasłaniają nawet reprezentacyjne fasady i zabytki.

Do równie kontrowersyjnych zjawisk należy komercjalizacja przestrzeni publicznej, a także powstawanie osiedli zamkniętych (w tej sferze Warszawa należy do światowej czołówki). Problematyka przestrzeni staje się obecnie coraz szerzej dyskutowana, zarówno na forum mediów, jak i w publicznych debatach i konsultacjach.

W Polsce coraz częściej podejmowane są inicjatywy rewitalizacyjne oraz porządkujące, co spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Pomimo to realny wpływ obywateli i mieszkańców na decyzje inwestorów oraz administracji często bywa niewielki.

 

Konsekwencje:

• Problematyka ta nie ogranicza się wyłącznie do wielkich miast. Brak przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni odczuwany jest także w małych miejscowościach i wsiach – być może nawet w bardziej dotkliwy sposób.

• W powstających planach zagospodarowania przestrzennego nie zawsze w wystarczający sposób uwzględniane są potrzeby mieszkańców. Choć można odnieść wrażenie, że świadomość problemu wzrasta, obywatelom czasem brak zorganizowania lub reprezentacji, która pozwoliłaby wpłynąć na proces decyzyjny.

• Świadomość negatywnych zjawisk dotyczących przestrzeni rośnie. Powstaje coraz więcej oddolnych inicjatyw starających się na nie odpowiedzieć. Organizowane w spontaniczny sposób, często niesystematyczne i akcyjne, bywają nieskuteczne. To sfera, w której wsparciem dla obywateli mógłby być sektor pozarządowy.