wolontariat

PDF  Drukuj  Email

Jak wynika z badań realizowanych w Polsce, maleje liczba osób działających jako wolontariusze. Jednocześnie termin „wolontariusz” ma znaczenie szerokie, obejmujące wiele różnych aktywności. Czasem pojęcie to ukrywa się pod innym określeniem, takim jak działacz społeczny czy ochotnik (np. GOPR, WOPR, OSP). Przez lata jednak „przymusowość” prac społecznych spowodowała niechęć dużej części społeczeństwa do prawdziwie bezinteresownej pomocy.

Wśród osób działających jako wolontariusze większość stanowią osoby młode. Do młodych właśnie kieruje się więcej ofert, są oni też lepiej poinformowani i częściej kojarzeni z określeniem „wolontariusz”.

Motywacje do pracy ochotniczej są zróżnicowane i złożone – od chęci pomocy i poświęcenia się dla innych po przyczyny utylitarne – zdobycie doświadczenia zawodowego, nawiązanie kontaktów towarzyskich i zawodowych, nagrody, np. w postaci szkolenia.

Powody nieangażowania się w tego typu działania to m.in. brak informacji o tym, gdzie i co dana osoba mogłaby robić, ale także brak umiejętności lub chęci poszukiwania ofert dla wolontariuszy, czasem również brak czasu, co wydaje się najprostszą wymówką dla braku zaangażowania.

 

Konsekwencje:

• Krótkotrwałe, akcyjne zaangażowanie, ściśle związane ze współczesnymi przemianami społecznymi. To duże wyzwanie dla organizacji, które w swojej działalności niejednokrotnie potrzebują aktywności długofalowej, przygotowanej, prowadzonej przez wykwalifikowanych wolontariuszy. Wymaga od organizacji przemyślenia i dostosowania form rekrutacji, zarządzania, promocji działań i oferty wolontariatu.

• Jednocześnie to samo zjawisko stanowi szansę dla tych organizacji, których działalność jest „modna”, atrakcyjna i ze swej natury krótkotrwała lub jednorazowa – łatwiej znaleźć chętnych, którzy się w nią zaangażują. Dotyczy to szczególnie osób młodych, korzystających z nowych technologii.

• Niedookreślenie pojęcia wolontariatu powoduje wykluczenie niektórych grup społecznych, takich jak osoby starsze, z myślenia o nich w kontekście zaangażowania wolontarystycznego. Osoby te często posiadają ciekawe doświadczenie zawodowe, unikalną wiedzę. Wolontariat mógłby być dla nich okazją do przedłużenia aktywności lub alternatywą dla bezproduktywnego spędzania wolnego czasu.

• Nastawienie organizacji na osoby młode powoduje, że nierzadko wolontariatem zarządza się z biegu, intuicyjnie, zakładając, że młode osoby szybko się dostosują do nowych warunków. Organizacje nie myślą o długofalowych strategiach angażowania wolontariuszy i zarządzania nimi.