środowisko

Obszar ten obejmuje przemiany w fizycznym i biologicznym otoczeniu ludzi – takie jak zagadnienia dostępności zasobów naturalnych, przemiany przestrzeni miejskiej, a także postaw społecznych wynikających z wyzwań w tej dziedzinie.

Ograniczoność zasobów naturalnych, to problem dotyczący zarówno rządów i wielkich firm, jak i pojedynczych obywateli. W oczywisty sposób dostęp do zasobów regulowany jest przez państwa, na terenie których się znajdują. Jest jednak przedmiotem międzynarodowej gry, przede wszystkim politycznej, choć nawet i dziś bywa, że militarnej – czego przykładem może być ostatnia wojna w Iraku.

Choć świadomość problematyki związanej ze środowiskiem w polskim społeczeństwie rośnie, ma ona charakter abstrakcyjny i uogólniony – ludzie zachowują się inaczej, gdy mowa o lasach na innym kontynencie, a inaczej, gdy o spalarni odpadów w pobliżu ich domu.

Ważnym wymiarem środowiska, w jakim funkcjonujemy, jest materialna przestrzeń otoczenia. W wielu miejscowościach jej stan pozostawia sporo do życzenia – zagospodarowywana i zabudowywana bez kompleksowego planu, staje się domeną improwizacji i doraźnych rozwiązań.

Zmiany klimatyczne to obecnie jeden z najbardziej nośnych tematów politycznych praktycznie na całym świecie. W świecie nauki można mówić o konsensusie w kwestii zmian klimatu Ziemi. Choć trwają spory co do ich skali i tempa, nie ulega raczej wątpliwości, że działalność człowieka ma znaczący wpływ na klimat.