ekonomia

Czynniki działające w tym obszarze to zarówno procesy makroekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy kraju, ale też lokalne, związane na przykład z polaryzacją w obrębie miasta, czy regionu. Z ekonomią wiążą się także styl pracy i pracowania, struktura biznesu, źródła dochodu dla przedsiębiorstw i jednostek, regulacje finansowe, wpływ procesów gospodarczych na strukturę społeczną.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, rośnie zainteresowanie tematyką etycznej (odpowiedzialnej) konsumpcji i ekologii. Powstają organizacje promujące sprawiedliwy handel (fair trade), otwierane są sklepy ze zdrową żywnością i organicznymi produktami.

O ile w skali globalnej Polska należy do krajów zamożnych, to w porównaniu z innymi państwami Europy jest relatywnie uboga. Nierówności w poziomie życia widoczne są także pomiędzy różnymi obszarami w Polsce (dane na ten temat można znaleźć m.in. na portalu mojapolis.pl).

Wzrost zamożności, dostępu do informacji oraz pojawienie się nowych form komunikacji doprowadziły do zmian w sposobie konsumpcji. Można mówić o większym upodmiotowieniu, „wzmocnieniu” konsumentów. Dobra i usługi stają się coraz bardziej spersonalizowane, ludzie zaś bardziej asertywni, jeśli chodzi o wyrażanie swoich potrzeb i chęci. Posiadają także większą wiedzę na temat przysługujących im praw. Konsumenci częściej na własną rękę szukają informacji na temat produktów, wymuszając przez to na producentach i dostawcach usług solidność i przejrzystość.

Jeśli za główny cel biznesu uznać zysk, to ludzką twarzą przedsiębiorczości jest społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility). To z jednej strony odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej – odpowiedzialności za obszar, w jakim dana firma działa, czasem wynagrodzenie powstałych w wyniku jej działalności szkód, z drugiej zaś – dobrowolna strategia uwzględniająca wpływ działań przedsiębiorstwa na otoczenie społeczne i środowisko. 

Społeczeństwa europejskie się starzeją - podobny trend widać także w Polsce. Obecnie demograficznie jesteśmy jeszcze krajem młodym, jednak tendencje, jakie od kilkunastu lat można zaobserwować, wskazują, że w dłuższej perspektywie ta sytuacja się zmieni. Oczekiwana długość życia, choć nadal pozostaje niższa niż w innych krajach Europy, ciągle wzrasta.

Po 1990 roku Polska znacząco rozwinęła się gospodarczo, istotnie wzrósł poziom życia przeciętnego obywatela. Europejskie aspiracje pozwoliły zmobilizować się do zmian, w powszechnej świadomości ustawiły nas jednak jako kraj będący wciąż „na dorobku”.

Strona 1 z 2