polityka

Zmiany zachodzące w otoczeniu politycznym i prawno-regulacyjnym organizacji, a także szersze procesy, takie jak sposób zaangażowania obywateli w politykę, sfera działalności administracji i urzędów, sposób rządzenia państwem, zmiana roli państwa w poszczególnych dziedzinach, czy reakcje polityki na zmiany społeczne.

W Polsce maleje poziom uczestnictwa w tradycyjnych formach życia politycznego. Rośnie niechęć do partii politycznych, poziom członkostwa w nich jest niewielki, ludzie coraz rzadziej podpisują petycje, czy choćby kontaktują się z politykami i urzędnikami. By radzić sobie z tym zjawiskiem, ogólnie nazywanym problemem demokratycznego deficytu, na świecie coraz częściej eksperymentuje się z nowymi formami prowadzenia życia publicznego i politycznego, które zbiorczo nazywa się demokracją deliberatywną.

W odpowiedzi na rosnące poczucie zagrożenia związane z terroryzmem na całym świecie rośnie poziom regulacji i kontroli życia publicznego. Wprowadzane są rozwiązania mające pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń – złożone systemy monitoringu przestrzeni publicznych, wszechobecne kamery, biometryczne dokumenty.

O ile w skali globalnej Polska należy do krajów zamożnych, to w porównaniu z innymi państwami Europy jest relatywnie uboga. Nierówności w poziomie życia widoczne są także pomiędzy różnymi obszarami w Polsce (dane na ten temat można znaleźć m.in. na portalu mojapolis.pl).

Ludzie chętnie włączają się w przedsięwzięcia społeczne i polityczne o jednorazowym, akcyjnym charakterze. Powstaje ich coraz więcej, co prowadzi do „przebodźcowania” – w zalewie propozycji trudno podjąć wybór, co często skutkuje zaniechaniem lub płytkością i chwilowością zaangażowania.

Tradycyjne ruchy społeczne, oparte o klasowe podziały, wydają się dziś tracić na znaczeniu. Związki zawodowe, w które się przekształciły, choć nadal obecne w rzeczywistości społecznej, tracą swą dawną nośność. Pozostają siłą, z którą należy się liczyć, co i rusz dobitnie pokazując swój wpływ na politykę, jednak w dużym stopniu straciły na dynamice.

Bardzo wyraźną konsekwencją powstania nowej przestrzeni komunikacji, jaką jest internet, jest przesuwanie się granic prywatności – o ile w „realu” poszukujemy często anonimowości i dbamy o własną prywatność, to w sieci często nie kontrolujemy, kto i w jakim stopniu ma dostęp do informacji o nas. Wiele popularnych aplikacji i narzędzi, nie pozwala w wystarczająco prosty i czytelny sposób określać ustawień dostępu do treści i zarządzać w ten sposób własną prywatnością w internecie.

Strona 1 z 2